IDNext 2015

Met dit jaar ruimte voor meer dan 500 experts en professionals binnen de publieke en private sector. Door de combinatie van het jaarcongres van NVVB, de vereniging van Nederlandse Burgerzaken is deze uitbreiding mogelijk.

Op het programma staat een mix aan onderwerpen over identiteit, digitalisering, veiligheid en dienstverlening voor burgers en (publieke en private) bedrijven

Uiteenlopende (inter)-nationale) sprekers zoals (Marie Johnson – Chief Digital Officer van Sydney, dr. R.H.A. Plasterk – Minister van Binnenlandse Zaken, Bas Eenhoorn – Nationale Commissaris Digitale Overheid en Ruben Horbach, Innovation Executive) nemen u mee in hun beelden over de internationale ontwikkelingen en bijbehorende kansen en uitdagingen binnen publieke en private organisatie.

Het thema ‘It’s all about identity (of things)’ van IDnext event benadrukt dat we streven naar het concreet vertalen van alle vraagstukken, kansen en uitdagingen naar innovatieve oplossing die voor ons liggen. En daar heeft u als deelnemers een belangrijke rol in!

Ruben HorbachComment