DIGIVENT - THE FUTURE IS NOW

Op donderdag 30 oktober jl. vond het derde Digivent plaats, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID).

UITDAGINGEN IN DE LIJN

Het DigiVent stond natuurlijk in het teken van cyber security. Wat volledig past bij het thema van Alert Online en de thema’s die iBewustzijn aankaart. Maar, dit jaar werd er specifiek aandacht gegeven aan ‘uitdagingen in de lijn’. Is het lijnmanagement van de Rijksoverheid voldoende uitgerust voor de uitdagingen waar we mee te maken krijgen op het gebied van informatieveiligheid?

FILM OF WERKELIJKHEID?

Een aantal jaren geleden zagen we spannende actiefilms over identiteiten die werden gestolen (Sandra Bullock in The Net, 1995) en hoe instanties het leven van advocaat Robert Clayton Dean met allerlei technische snufjes overnamen om een disc terug te pakken (Will Smith in Enemy of the State, 1998). Een ‘ver van onze bed-show’ die zorgde voor anderhalf uur vermaak. Anno 2014 weten we wel beter. Cybercriminaliteit is realiteit en er is nog veel meer dan dat. De snelheid waarmee de digitale wereld zich ontwikkeld is bijna niet bij te houden.

OPENING

Dion Kotterman, Chief Information Officer Rijk, heette iedereen welkom met deze boodschap. Maar ook met de geruststelling dat we tijdens het event daar meer over zouden leren zodat we geruster (doordat we beter uitgerust zullen zijn met nieuwe kennis) weer naar huis kunnen.

BACK TO THE FUTURE

We nemen een stap in de nieuwe toekomst, die nu al eigenlijk is, aan de hand van Ruben Horbach, WizKid en Trendcreator. Ruben ziet er normaal uit, maar het lijken wel Robocop-praktijken als hij vertelt dat hij een Near Field Communication (NFC) chip in zijn arm heeft. Een wat? Ja, een chip. Die chip bestaat al langer en de meesten van ons gebruiken zo’n chip al lang, maar dan in de vorm van je OV-chipkaart of je bankpas. Waarom deze chip in je arm? Ruben staat aan de voorgrond van de onderzoeken naar hoe we straks sneller, slimmer en effectiever kunnen leven en werken, onder andere met behulp van zo’n chip. Wellicht kunnen we straks betalen met de chip, kan de dokter je medicijnen afstemmen op informatie die via je lichaam bij de chip geregistreerd wordt en aan de hand van je temperatuur, dat wordt gelezen door de chip, gaat je thermostaat in je huis een graadje hoger of lager. Sommige van ons schuiven onrustig of juist geïnspireerd op onze stoelen. Maar er zijn ook ontwikkelingen gaande met Google Glass. Denk bijvoorbeeld aan een bouwhelm met een Google Glass Shield. Zodat je op een bouwplaats 306 graden om je heen kan kijken. Klinkt futuristisch, maar het is dichterbij dan we denken.
Naast de ethische vraagstukken die bij deze ontwikkelingen horen, is er ook de grote vraag, hoe gaan we om met al die (Big) data die we generen, van wie is die data straks eigenlijk en zullen we straks offline nog kunnen functioneren?

Ruben HorbachComment